SAB Catering onderneemt 100% impact neutraal

Elke stap die een ondernemer zet, heeft gevolgen. Voor werknemers, voor het milieu en voor de toekomst. Daarom heeft SAB Catering de afgelopen jaren hard gewerkt om haar impact om te zetten in een positief resultaat voor het natuurlijk kapitaal. De beloning: een Metta-certificaat. SAB Catering is de eerste ondernemer en bedrijfscateraar in Nederland die het certificaat heeft behaald.

 

 

Metta: de standaard

Bij impact neutraal ondernemen draait het om het compenseren en/of mitigeren van zoveel mogelijk negatieve impacts van de bedrijfsvoering op het gebied van milieu, landschap en de leefomgeving. Overgebleven, onvermijdelijke, ongewenste impacts, oftewel de voetafdruk, worden vervolgens gecompenseerd.
Metta is een standaard voor impact-neutraal ondernemen waartegen bedrijven beoordeeld kunnen worden: 100% impact-neutraal levert een Metta certificaat op voor de betreffende periode. Dit gaat altijd om een periode in het verleden.

 

Ecoloog aan het woord

“Ik zie SAB Catering als trendsetter op het gebied van impact neutraal ondernemen.”, aldus Roland-Jan Buijs. Als ecoloog wist hij als geen ander de aanwezigen te informeren en inspireren met zijn verhaal. Samen met zijn team heeft Roland-Jan een scan van de omgeving gemaakt om te bekijken welke flora en fauna voorkomen in de omgeving. Op basis hiervan heeft hij advies gegeven welke maatregelen SAB Catering kan nemen om de voetafdruk te compenseren.

 

Maatregelen SAB Catering

Er is er door SAB Catering gekozen om haar resterende impacts zoveel mogelijk lokaal te compenseren. Er is gekozen om vooral op het eigen terrein van het hoofdkantoor aanpassingen te maken en de lokale flora en fauna te beschermen en uit te breiden. Zo zijn er vogel- en vleermuiskasten opgehangen en is er beplanting aangebracht. SAB Catering heeft in samenwerking met sociale werkplaatsen onder andere de vogel- en vleermuizenkasten laten maken. Hierdoor krijgt de compensatie ook een sociaal karakter. Op het terrein van het hoofdkantoor staan ook bijenkasten, waar nu vijf bijenvolkeren in leven. Er is er voor gekozen de honing van deze bijen niet te oogsten. Zo kunnen de bijen in de winter overleven op hun eigen honing. Verder wordt het hemelwater gescheiden van de riolering en opgevangen. Met dit hemelwater wordt vervolgens de beplanting water gegeven. Hans van Heel, algemeen directeur van SAB Catering: “dit sociale en duurzame karakter past bij SAB Catering. Wij zullen dit ook bij onze opdrachtgevers en bedrijfscateringlocaties steeds meer laten zien. Duurzaamheid is het belangrijkste speerpunt in ons beleid.”.

 

Het was een lang traject, maar met een prachtig eindresultaat om trots op te zijn.